THAY ĐỔI HÌNH THỨC LIÊN HỆ

Kể từ ngày 01/08/2021, Trung Linh sẽ ngừng sử dụng Wechat để liên hệ và hỗ trợ khách hàng

Các WeChat id: tungnguyen1688

và WeChat id: Ha_Nguyen_Trung_Linh sẽ không được tiếp tục sử dụng.

Thay vào đó, Trung Linh khuyến khích khàng hàng kết nối với Trung Linh qua ứng dụng Telegram bằng số điện thoại: 088 867 9996 hoặc username @TrungLinhCoLtd. Bên cạnh đó, Trung Linh vẫn duy trì việc chăm sóc khách hàng qua zalo ở hai số liên hệ: 088 867 99960866566824. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ.

Viết một bình luận